Πρόγραμμα επιμόρφωσης βοηθητικού προσωπικού οδοντιατρείου

Διάρκεια 24 Μήνες

Συνολικός χρόνος ενασχόλησης 1.450 ώρες

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Μέθοδος Εκπαίδευσης

Μικτή: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως (Σύγχρονη ή/και Ασύγχρονη)

Αιτήσεις έως 25/09/2023 Έναρξη  01/10/2023
Τέλη Παρακολούθησης
3.500€
Προεγγραφή -15% έως 10/09/2023
Προκαταβολή Προεγγραφής 800€ έως 10/09/2023
Πρόγραμμα επιμόρφωσης βοηθητικού προσωπικού οδοντιατρείου
Σε ποιους απευθύνεται

Απαραίτητα προσόντα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Περισσότερα
Βοηθητικό Προσωπικό Οδοντιατρείου ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ pic7
Πληροφορίες για τα τέλη παρακολούθησης

Δικαιούχοι μερικής απαλλαγής από την καταβολή τελών

Περισσότερα
Πρόγραμμα επιμόρφωσης βοηθητικού προσωπικού οδοντιατρείου
Εκπαιδευτική Διαδικασία

Τρόπος οργάνωσης και υλοποίησης του προγράμματος

Περισσότερα
Βοηθητικό Προσωπικό Οδοντιατρείου ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ pic9
Τέσσερα Εξαμηνιαία Προγράμματα Διδακτικών Ενοτήτων

Μικτή μέθοδος εκπαίδευσης: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως
(Σύγχρονη ή/και Ασύγχρονη)

Περισσότερα

Προεγγραφή

Πλατφόρμα Κυβέλη

Πρόσθετα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επιμόρφωσης Οδοντιατρείου

Μαρία Αντωνιάδου ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

#Επιστημονικά και Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη

Μαρία Αντωνιάδου

Επίκουρη Καθηγήτρια Οδοντιατρικής Σχολής
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

CV - Βιογραφικό

#Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.


Δείτε το Πιστοποιητικό

#Εγγραφείτε στο Newsletter μας